רבקה רודנסקי

Rebecca Rudansky

CIO @ Shaare Zedek Medical Center